กระดาษก้อน

ชื่องานพิมพ์

งานพิมพ์กระดาษก้อนกีฬาประเพณี

รายละเอียด

  • กระดาษปอนด์ หนา 70 แกรม
  • ขนาด 3 x 3 นิ้ว
  • กาวหัว
  • 1 ก้อนมี  70 ใบ
  • ด้านหลังรองกระดาษแข็ง
  • ไม่หุ้มพลาสติกใสเป็นก้อน ๆ

เทคนิคการพิมพ์

พิมพ์ 1 สี 1 หน้า ด้วยระบบออฟเซ็ท