ป้ายแขวน

ชื่องานพิมพ์

งานพิมพ์ป้ายแขวนสินค้า

รายละเอียด

    • กล่องแป้งหลังขาว 400 แกรม
    • ขนาด 21.50 X 10 ซม.
    • เคลือบ ยูวีเงา
    • ไดคัทตามแบบ

เทคนิคการพิมพ์

ด้านหน้าพิมพ์ 4 สี ด้วยระบบออฟเซ็ท

ด้านหลังพิมพ์ 1 สี