กล่องยา

ชื่องานพิมพ์

งานพิมพ์กล่องกระดาษบรรจุยา

รายละเอียด

  •   พิมพ์กระดาษอาร์ตการ์ดเงา ความหนา 350 แกรม
  • ขนาดกางออก  31 x 55  ซม.
  • พร้อมเคลือบโอพีพีเงา/1 หน้า
  • ไดคัทรูปกล่อง
  • ปะกาว

เทคนิคการพิมพ์

พิมพ์ 3 สี 1 หน้า ด้วยระบบออฟเซ็ท