ซองยา

ชื่องานพิมพ์

งานพิมพ์ซองยา

รายละเอียด

  • กระดาษอาร์ตมัน หนา 160 แกรม
  • ขนาดกางออก 11.9 x 19.8 ซม.
  • ไดคัทตามแบบ
  • ปะกาว 2 จุด

เทคนิคการพิมพ์

ด้านหน้า พิมพ์ 4 สี ด้วยระบบออฟเซ็ท

ด้านหลัง พิมพ์ 1 สี ด้วยระบบออฟเซ็ท