กล่องสินค้า OTOP

ชื่องานพิมพ์

งานพิมพ์กล่องสินค้า OTOP

รายละเอียด

  • กระดาษอาร์ตการ์ดเงา 310 แกรม
  • ขนาด 22 x 28.5 ซม.
  • เคลือบยูวีเงา 1 หน้า
  • ไดคัทตามแบบ
  • ปะกาว
  • ติดแผ่นพลาสติกใสด้านหน้า

เทคนิคการพิมพ์

พิมพ์ 4 สี / 1 หน้า