สมุดโน้ต

ชื่องานพิมพ์

งานพิมพ์สมุดโน้ต A5

รายละเอียด

  • ขนาด เอ 5
  • ปก กระดาษอาร์ตการ์ดเงา หนา 310 แกรม เคลือบโอพีพีด้าน สปอทยูวีเงาโลโก้ 1 จุด
  • เนื้อใน กระดาษถนอมสายตา หนา 75 แกรม
  • 1 เล่มมี 80 แผ่น
  • เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีดำตลอดแนว

เทคนิคการพิมพ์

ปก พิมพ์ 2 สี 1 หน้า  ด้วยระบบซิลด์สกรีน

เนื้อใน พิมพ์ 4 สี 4 หน้า และ พิมพ์ 1 สี ทุกหน้า