สมุดโน๊ต

ชื่องานพิมพ์

งานพิมพ์สมุดโน้ตเข้าเล่มห่วงกระดูกงู

รายละเอียด

  • ขนาดรูปเล่ม A5
  • เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาวตลอดแนว
  • หน้าปกใช้กระดาษอาร์ตการ์ดเงา 350 แกรม
  • เนื้อในใช้กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม
  • 1 เล่มมี 76 ใบ (70 ใบเหมือนกัน อีก 6 ใบเป็นปฎิทินวันหยุดบริษัท 12 เดือน)

เทคนิคการพิมพ์

หน้าปก พิมพ์ 4 สี / 1 หน้า

เนื้อใน พิมพ์ 4 สี / 2 หน้า