กระดาษโน๊ต

ชื่องานพิมพ์

กระดาษโน้ต รูปใบไม้

รายละเอียด

  • ใช้กระดาษปอนด์ ความหนา 80 แกรม
  • ขนาด 10 x 4 ซม.
  • ไดคัทเป็นรูปใบไม้

เทคนิคการพิมพ์

พิมพ์ 1 สี 1 หน้า