การ์ดเชิญ

ชื่องานพิมพ์

งานพิมพ์การ์ดเชิญงานครบรอบวันเกิด

รายละเอียด

  • พิมพ์ลงบนกระดาษอาร์ตการ์ดเงา 2 หน้า หนา 260 แกรม
  • เคลือบโอพีพีด้าน 2 หน้า
  • ขนาดกางออก 24.5 x 17.5 ซม.
  • พับครึ่ง
  • ปั๊มทองเค

เทคนิคการพิมพ์

พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ด้วยระบบออฟเซ็ท