ชื่องานพิมพ์

งานพิมพ์ใบปลิวอาหาร

รายละเอียด

    • กระดาษอาร์ตมัน 120 แกรม
    • ขนาด เอ4
    • ไดคัทสี่เหลี่ยมธรรมดา

เทคนิคการพิมพ์

พิมพ์ 4 สี ด้วยระบบออฟเซ็ท