กล่องกระดาษฟอยด์

ชื่องานพิมพ์

งานพิมพ์กล่องเครื่องสำอาง

รายละเอียด

  • กระดาษฟอยด์ทองด้าน หนา 300 แกรม
  • ไดคัทขึ้นรูปกล่อง
  • ปะกาว 1 จุด

เทคนิคการพิมพ์

พิมพ์ 1 สี 1 หน้า