แคตตาล็อก

ชื่องานพิมพ์

งานพิมพ์แคตตาล็อก AIU

รายละเอียด

  • ขนาดรูปเล่ม  7 x 8.5 นิ้ว
  • เข้าเล่ม+มุงหลังคา
  • ไม่เคลือบ
  • กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม
  • ใน 1 เล่มมีทั้งหมด 16 หน้ารวมปกแล้ว

เทคนิคการพิมพ์

พิมพ์ 4 สี  ทุกหน้า ด้วยระบบออฟเซ็ท