นามบัตร

ชื่องานพิมพ์

งานพิมพ์นามบัตรกระดาษ Skin black

รายละเอียด

  • ความหนากระดาษ 380 แกรม
  • บัตรขนาด 9 x 5.5 ซม.
  • ไดคัทสี่เหลี่ยมธรรมดา

เทคนิคการพิมพ์

พิมพ์ 4 สี สำหรับด้านหน้า พิมพ์ 2 สี สำหรับด้านหลัง