ชื่องานพิมพ์

งานพิมพ์กล่องกระดาษน้ำตาล Honda Automobile insurance broker

รายละเอียด

  • กล่องกระดาษน้ำตาล KA หนา 420 แกรม
  • ขนาดกางออก 54.3 x 39 ซม. พิมพ์ 1 สี/ 1 หน้า
  • ไดคัทตามแบบ
  • ปะกาว

เทคนิคการพิมพ์

พิมพ์ 1 สี  1 หน้า