กล่องกระดาษใส่ชา

ชื่องานพิมพ์

งานพิมพ์กล่องกระดาษชา

รายละเอียด

  • กระดาษการ์ดขาว 300 แกรม
  • ขนาดกางออก 20 x 24 ซม.
  • ปั๊มทองเค 1 จุด
  • ปะกาว 1 จุด
  • ไดคัทตามแบบ

เทคนิคการพิมพ์

พิมพ์ 4 สี  ด้วยระบบออฟเซ็ท