กล่องเครื่องสำอางค์

ชื่องานพิมพ์

งานพิมพ์กล่องเครื่องสำอางค์

รายละเอียด

    • กระดาษอาร์ตเงา หนา 350 แกรม
    • ขนาดกางออก 21.6 X 28.5 ซม.
    • เคลือบโอพีพีเงา 1 หน้า
    • ไดคัทตามรูป
    • ปะกาว

เทคนิคการพิมพ์

พิมพ์ 2 สี / 1 หน้า