พิมพ์กล่อง

ชื่องานพิมพ์

งานพิมพ์กล่องกระดาษ

รายละเอียด

  • กระดาษอาร์ตเงา 1 หน้า ความหนา 300 แกรม
  • ปั๊มเคเงิน
  • เคลือบยูวีเงา 1 หน้า
  • ไดคัทขึ้นรูปกล่อง
  • ปะกาว

เทคนิคการพิมพ์

พิมพ์ 3 สี 1 หน้า ด้วยระบบออฟเซ็ท