ชื่องานพิมพ์

งานพิมพ์กระดาษก้อนพร้อม Logo บริษัท

รายละเอียด

  • กระดาษหน้าปก กระดาษอาร์ตมัน ความหนา 160 แกรม
  • ขนาดกางออก 10.2 x 19.8 ซม.
  • เนื้อในกระดาษก้อน ใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรม
  • 1 ก้อน มีจำนวนกระดาษ 500 ใบ

เทคนิคการพิมพ์

หน้าปก พิมพ์ 4 สี 1 หน้า ด้วยระบบออฟเซ็ท

เนื้อใน พิมพ์ 1 สี 1 หน้า ด้วยระบบออฟเซ็ท