พิมพ์ถุงกระดาษ

โรงพิมพ์ซีซันกรุ๊ป รับพิมพ์ถุงกระดาษราคาถูก เช่นถุงกระดาษสำหรับใส่สินค้าและถุงกระดาษใส่กาแฟโบราณ เป็นต้นสามารถรับทำถุงกระดาษจำนวนน้อยได้ ตามขนาดและเนื้อกระดาษที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

พิมพ์ถุงกระดาษ

ถุงกระดาษ

รับพิมพ์ถุงกระดาษ

กระดาษที่นิยมใช้ในการทำถุงกระดาษคือกระดาษอาร์ตการ์ดเงา ความหนา 190 แกรม อีกทั้งยังสามารถเคลือบยูวีเงา เคลือบพลาสติกเงา หรือเคลือบพลาสติกด้าน เพื่อเพิ่มความสวยงามของถุงกระดาษ

พิเศษ จัดส่งงานให้ฟรี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ยกเว้นกรณีงานเร่งด่วนต้องให้ลูกค้ามารับงานเอง