Article016

การออกแบบฉลากสินค้าอย่างไรให้น่าสนใจ

การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือไม่นั้น นอกจากสินค้าที่ดีมีคุณภาพ บรรจุภัณฑ์น่าใช้ จะต้องมีฉลากสินค้าที่สวยงาม มีความโดดเด่น น่าสนใจ ที่สำคัญต้องมีข้อมูลของสินค้าครบถ้วน จึงจะทำให้สินค้านั้นสมบูรณ์มากขึ้น

ฉลากสินค้า คือ แถบรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของสินค้าที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย

  1. ข้อมูลทางโภชนาการ
  2. ปริมาณของขนาดบรรจุภัณฑ์
  3. เลขหมายสินค้า โดยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า
  4. ส่วนประกอบที่ใช้ในสินค้า
  5. วันผลิต วันหมดอายุ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

เพื่อให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค และสามารถพิจารณาตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างง่าย

หลักการออกแบบฉลากสินค้าที่น่าสนใจ

  1. อย่าลืมองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด

สิ่งที่สำคัญในการออกแบบฉลากสินค้า คือ การทำโลโก้ให้มีความน่าสนใจ และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การออกแบบสินค้าในธุรกิจขนาดเล็ก อาจมีสินค้าแต่ตัวเดียว โลโก้แบรนด์กับสินค้าอาจจะใช้ตัวเดียวกัน แต่สำหรับสินค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีสินค้าหลายอย่าง อาจจะต้องออกแบบโลโก้ให้เหมาะกับสินค้าแต่ละชนิด และฉลากสินค้าก็เช่นเดียวกัน

 

  1. ตัวหนังสือต้องอ่านง่าย

การออกแบบฉลากที่ดีจะต้องให้ความสำคัญกับข้อนี้อย่างมาก ควรเลือกใช้ตัวหนังสือที่อ่านง่าย เพราะผู้บริโภคหลาย ๆ กลุ่มจะให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากสินค้ามาก จะอ่านรายละเอียดข้างในฉลากแบบละเอียด จึงควรใช้ตัวอักษรที่ไม่แปลกตามากนัก ดูสะอาด สบายตา และสีที่อ่านสบายตาเช่นกัน

 

  1. การจับคู่ Font ต่างชนิดให้ลงตัว

ต้องเข้าใจการออกแบบฉลากสินค้าต้องเล่นกับพื้นที่ว่าง การเลือกใช้ Fonts ที่แตกต่างกันจะเป็นตัวช่วยในการดึงดูดผู้บริโภคให้มีความสนใจและสื่อความหมายข้อมูลสินค้าให้ผู้บริโภคทราบได้

 

  1. การสร้างช่องว่างด้วยการใช้สีขาว

อีกเทคนิคการใช้ช่องว่างเป็นสีขาว จะทำให้เห็นความแตกต่างและแยกความแตกต่างข้อมูลได้อย่างชัดเจน สามารถจับคู่ Fonts ให้มีความสวยงามและสีขาวให้ความรู้สึกสะอาด ดูเป็นมิตรและน่าเชื่อถือ

 

  1. การเลือกใช้ภาพและการตกแต่งอย่างมีศิลปะ

การออกแบบสินค้าที่เราพบเห็นโดยทั่วไปที่ไม่ได้เป็นมืออาชีพเฉพาะการออกแบบ ก็จะทำเพียงแค่เอารูปสินค้าหรือส่วนประกอบมาแปะแล้วใส่ตัวอักษรลงไป ซึ่งจะดูเป็นรูปแบบที่ไม่มีชั้นเชิงและดูทื่อเกินไป นักออกแบบทั้งหลายที่มีความชำนาญก็จะใช้ภาพปะกอบที่จะสื่อถึงผลิตภัณฑ์นั้น ๆได้

เพื่อให้การออกแบบฉลากสินค้าหรือโลโก้ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ มีความสวยงาม น่าเชื่อถือ ดึงดูดใจ น่าสนใจ และมีความเป็นมืออาชีพมากที่สุด ควรเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ เพื่อให้ผู้ออกแบบได้ช่วยประเมินว่าควรมีลักษณะหรือควรออกแบบอย่างไร เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกใจทั้งความสวยโดดเด่นจะช่วยให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าของเราได้ง่ายอีกด้วย